top of page

The New Initiation

                                                                                                                                                                                                                      

The New Initiation is available to any Teacher or Student of Universal White Time Healing, either in person or by distance.  It opens a new flow and greater connection with White Time and gives new possibilities in one’s work.  One may feel more through the hands, become more open and intuitive and have a deeper understanding of White Time.  Ultimately, the New Initiation boosts the power and effect of Universal White Time Healing, and all previous Initiations received are enhanced.

The New Initiation removes 42 blockages, elevates the recipient by 30,000 Steps and may be repeated more than once.

For more information and to schedule the New Initiation, please contact an Authorized Teacher in your area or send a request through the Contact page.

De Nieuwe Initiatie

                                                                                                                                                                                                                      

De Nieuwe Initiatie is beschikbaar voor elke leraar of student in Universal White Time Healing, hetzij persoonlijk of op afstand. Het opent een nieuwe flow en een grotere verbinding met White Time en geeft nieuwe mogelijkheden in het werk. Men kan meer door de handen voelen, opener en intuïtiever worden en een dieper begrip van White Time krijgen. Uiteindelijk verhoogt de Nieuwe Initiatie de kracht en het effect van Universal White Time Healing, en alle eerdere ontvangen Initiaties worden versterkt.

 

De Nieuwe Initiatie verwijdert 42 blokkades, tilt de ontvanger met 30.000 Stappen op en kan meer dan eens worden herhaald.

 

Neem voor meer informatie en om de Nieuwe Initiatie in te plannen contact op met een bevoegde leraar bij u in de buurt of stuur een verzoek via de contactpagina.

Die Neue Einweihung

 

Die Neue Einweihung steht jedem Lehrer oder Schüler der Universellen Weißen Zeitheilung zur Verfügung, entweder persönlich oder über Distanz.  Sie eröffnet einen neuen Fluss und eine größere Verbindung mit der Weißen Zeit und bietet neue Möglichkeiten für die eigene Arbeit. Man kann mehr durch

die Hände fühlen, wird offener und intuitiver und hat ein tieferes Verständnis der Weißen Zeit. Letztendlich verstärkt die Neue Einweihung die Kraft und

Wirkung der Universellen Weißen Zeit-Heilung, und alle vorher erhaltenen Einweihungen werden verstärkt.

 

Die Neue Einweihung beseitigt 42 Blockaden, hebt den Empfänger um 30.000 Stufen an und kann mehr als einmal wiederholt werden.

bottom of page